ARTIKELEN

Waarom studiekeuze laten adviseren?

Op de leeftijd waar scholieren een vervolgstudie moeten kiezen weten zij vaak hun interesses nog niet. Ze worden veel beïnvloed door wat zij zien en horen, maar weten weinig over wat er echt bij hun gedrag en interesses past.

Het voorstadium van de studiekeuze begint al vroeg. Het maken van een profielkeuze op de Mavo, Havo of VWO begint op 13 of 14 jarige leeftijd. Veel kinderen weten dan nog helemaal niet wat ze willen of kunnen en denken dus niet na over de impact ervan op hun toekomst.

 

Middelbare scholen kijken met Loopbaanbegeleiding vooral naar de interesses en de cijfers van de vakken. Niet naar het kind zelf. Ook de vakdocent speelt een belangrijke rol. Een aardige docent wekt interesse met goede cijfers voor een bepaald vak, een minder geliefde docent heeft het tegenovergestelde effect. Dit beïnvloedt keuzes.

 

Ouders hebben een enorme invloed op hun kinderen, o.a. als rolmodel. Zij zullen er dus alles aan moeten doen om te zorgen dat hun kind zélf kiest en dat dit proces al in een vroeg stadium wordt voorbereid. Het gekozen schoolprofiel is mede bepalend voor wat er daarna aan studies gekozen kan worden. Het gekozen profiel filtert automatisch een aantal opleidingen, waardoor een deel afvalt door het gekozen vakkenpakket.

 

Door gebrek aan voldoende zelfkennis (zowel bij de ouder(s)/ verzorger(s), als bij de scholier/ student zelf) wordt in de studiekeuze vooral gekeken naar interesses, in plaats van de combinatie te maken met wat van nature het beste bij de scholier/ student past. Om deze redenen kiezen scholieren helaas vaak voor een verkeerde studie. Dit levert zowel voor ouder(s)/ verzorger(s) als de scholier een negatieve ervaring op en kost bovendien veel geld.

Meer artikelen lezen?

Volg ons op Facebook en LinkedIN!