top of page

fREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Waarom stoppen zoveel studenten in het eerste jaar al met hun vervolgopleiding?

Op de leeftijd waar scholieren een vervolgstudie moeten kiezen weten zij vaak hun interesses nog niet. Ze worden veel beïnvloed door wat zij zien en horen, maar weten weinig over wat er echt bij hun gedrag en interesses past.

Het voorstadium van de studiekeuze begint al vroeg. Het maken van een profielkeuze op de Mavo, Havo of VWO begint op 13 of 14 jarige leeftijd. Veel kinderen weten dan nog helemaal niet wat ze willen of kunnen en denken dus niet na over de impact ervan op hun toekomst.

Middelbare scholen kijken met Loopbaanbegeleiding vooral naar de interesses en de cijfers van de vakken. Niet naar het kind zelf. Ook de vakdocent speelt een belangrijke rol. Een aardige docent wekt interesse met goede cijfers voor een bepaald vak, een minder geliefde docent heeft het tegenovergestelde effect. Dit beïnvloedt keuzes.

Ouders hebben een enorme invloed op hun kinderen, o.a. als rolmodel. Zij zullen er dus alles aan moeten doen om te zorgen dat hun kind zélf kiest en dat dit proces al in een vroeg stadium wordt voorbereid. Het gekozen schoolprofiel is mede bepalend voor wat er daarna aan studies gekozen kan worden. Het gekozen profiel filtert automatisch een aantal opleidingen, waardoor een deel afvalt door het gekozen vakkenpakket.

Door gebrek aan voldoende zelfkennis (zowel bij de ouder(s)/ verzorger(s), als bij de scholier/ student zelf) wordt in de studiekeuze vooral gekeken naar interesses, in plaats van de combinatie te maken met wat van nature het beste bij de scholier/ student past. Om deze redenen kiezen scholieren helaas vaak voor een verkeerde studie. Dit levert zowel voor ouder(s)/ verzorger(s) als de scholier een negatieve ervaring op en kost bovendien veel geld.

Wat is een gedragsanalyse en wat is een interesse analyse?

Uit de gedragsanalyse wordt duidelijk waar uw kind goed in is, welke natuurlijke kwaliteiten hij/zij bezit. De interesseanalyse geeft de interesses van uw kind weer en geeft meer achtergrondinformatie over wat uw kind belangrijk vindt. Studies die bij deze kwaliteiten passen worden geadviseerd, rekening houdend met de interesses van uw kind en het eerder gekozen schoolprofiel.

Een juiste studiekeuze, een studie die past bij de natuurlijke kwaliteiten en interesses van uw kind, leidt tot een gemotiveerde student die in zijn/haar studie successen ervaart. Successen die belangrijk zijn voor het zelfvertrouwen van uw zoon/dochter en die bijdragen aan een succesvol werkleven.

Hoe verloopt het adviesgesprek?

Het is gesprek bestaat uit drie delen: bespreking van het gedragsrapport en het interesserapport en het bespreking van het studiekeuze-advies. Het gedragsrapport is opgebouwd vanuit een bepaalde methodiek. Inzicht in deze methodiek helpt je je gedragsrapport op de juiste manier te begrijpen. Het is heel belangrijk om jezelf in het beschreven gedrag te herkennen, omdat dit het uitgangspunt is van het studiekeuze-advies. Tijdens dit deel van het gesprek controleren wij dit. We lezen gezamenlijk het gehele rapport door en staan stil bij de natuurlijke talenten die het rapport weergeeft.

Door middel van het vragen naar voorbeelden en herkenningsvragen ontdekken wij én jij of je je herkent in het gedragsrapport. In 99,9% van de gesprekken is dit het geval. Behoor je tot de 0,1% die zich niet herkent, dan mag je de gedragstest opnieuw invullen, er is dan namelijk iets mis gegaan met het invullen. Volg de invulinstructies dus nauwkeurig!

Het interesserapport beschrijft jouw interesses op meerdere niveaus. Je komt erachter in welke sectorgebieden jouw interesses liggen, maar ook welke activiteiten je interessant vindt om uit te voeren. Tijdens het gesprek gaan we op beide niveaus dieper in én koppelen we deze aan elkaar. Dit helpt jou om werkzaamheden die je interessant vindt te koppelen met een interessegebied, waardoor je meer inzicht krijgt in je totale interesses.Het studiekeuze-advies is opgebouwd uit de koppeling van het gedragsrapport met het interesserapport. Het gedragsrapport is leidend waarbij de interesses als trechter dienen.

De koppeling wordt vertaald naar opleidingen die de beste combinatie van je natuurlijke talenten en interesses aanspreken. Zo een opleiding ontwikkelt je natuurlijke talenten en voedt je interesse. Dit betekent dat je op deze opleidingen gemotiveerd en succesvol zal zijn, want je studeert in je kracht en leert over dat wat je interessant vindt. Tijdens het gesprek nemen we jou mee in onze visie, zoals hierboven beschreven, zodat je snapt waarom deze opleidingen goed bij je passen. Uiteraard moet je uiteindelijk zelf je keuze maken en dat kun je beter als je je bewust bent van je eigen talenten.

 

Hoe vraag ik een studiekeuze advies aan?

U kunt via de contactpagina een vraag of bestelling naar ons sturen. Wij nemen daarna contact met u op om de keuze voor thuis of bij ons op kantoor of via een skype-meeting te bepalen en een datum vast te stellen. Daarna ontvangt u een factuur. Vervolgens worden de testen die via het internet gemaakt kunnen worden aan u toegezonden. De resultaten van deze testen (gedrags- en interessetest) worden geanalyseerd en in het systeem ingevoerd waarna ze gekoppeld worden aan de vele studies op MBO,HBO en universiteit. De resultaten ervan worden in het adviesgesprek besproken.

 

Wat biedt het studiekeuzeboek mij als ouder aan informatie?

Toekomstbepalende keuzes maken, als profiel – en studiekeuze, is niet eenvoudig. Uw rol als ouder in dit soort keuzeprocessen is van grote invloed. Een bewuste keuze maken is zeer belangrijk. Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 5% van ons gedrag een bewuste of geplande keuze is. De rest is onbewust, ongepland en doe je op de automatische piloot. Ook bij het maken van een studiekeuze zijn dus onbewuste processen van invloed. Het is van belang dat u en uw kind zich hiervan bewust zijn. Na het lezen van dit boek bent u beter in staat om in plaats van de rol van opvoeder op u te nemen, de rol van studiecoach in te vullen.

Ook benieuwd welke psychologische processen zich afspelen tijdens het studiekeuzeproces? Kunt u wel wat tips en tricks gebruiken om uw kind beter te begeleiden naar de juiste studiekeuze? Bestel dan nu het studiekeuzeboek ‘de Sleutel naar de Toekomst’.

bottom of page